Lanterns, Boston, USA

at 1692 × 2812 in Cityscapes
Lanterns, Boston, USA